• +31(0)6-53976073
  • info@jeroenbosfotografie.nl

Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Jeroen Bos Fotografie (Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62768786), verleent u hierbij toegang tot www.Jeroenbosfotografie.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Jeroen Bos fotografie zijn aangeleverd. Jeroen Bos fotografie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De door  Jeroen Bos fotografie  aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van  Jeroen Bos fotografie .

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij  Jeroen Bos fotografie .  Kopiëren, vermeerderen of verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van  Jeroen Bos fotografie , tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Bij overtreding van het boven genoemde zal  Jeroen Bos fotografie  een bedrag van €150,- (exclusief 21% BTW) per overtreding in rekening brengen bij de desbetreffende persoon of instantie.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.